Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

 1. Όροι Χρήσης

  Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της MIKEL www.mikelcoffee.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). H πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα θα σας επιτρέψει να ενημερωθείτε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η εταιρεία μας ξεκίνησε από την Ελλάδα και, πλέον, δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό́ χωρών ανά τον κόσμο, προσφέροντας τα προϊόντα και υπηρεσίες της σε ολοένα και περισσοτέρους ανθρώπους. Στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε διαρκώς και να επιτυγχάνουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, που θα καλύπτει ευρύ φάσμα προτιμήσεων και θα φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Είμαστε μια διεθνής κοινότητα καφέ, η Mikel Coffee Community, και θέλουμε να μεταδώσουμε την αγάπη μας για τον καφέ σε όλο τον κόσμο. Επισκεπτόμενοι την Ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συναινέσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους παρακαλούμε να απέχετε από την χρήση της Ιστοσελίδας. Είναι σημαντικό να ανατρέχετε στους παρόντες όρους σε τακτική βάση, καθότι διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε οποτεδήποτε σε αναθεώρηση αυτών. Κάθε τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή της στην παρούσα ιστοσελίδα.

 2. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Χρηστών

  Στην Ιστοσελίδα μας θα δείτε εμπορικά σήματα, πληροφορίες, κείμενα, αρχεία, εικόνες, βίντεο, ήχους, μουσικά́ έργα, εφαρμογές, έργα διάνοιας, λογισμικό, ονόματα προϊόντων, επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους, λογότυπα, σχέδια και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή περιεχόμενο, το οποίο ανήκει κατά αποκλειστικότητα στην εταιρεία μας ή σε τρίτες συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες (εφεξής το «Περιεχόμενο»). Το Περιεχόμενο προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού απορρήτου και από όλη εν γένει την ισχύουσα νομοθεσία.

  Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν έχετε το δικαίωμα να αντιγράψετε, κατεβάσετε (download), να προβείτε σε «stream capture», να αναπαράγετε, αρχειοθετήσετε, ανεβάσετε (upload), τροποποιήσετε, μεταφράσετε, δημοσιεύσετε, προβάλετε, μεταδώσετε, αναμεταδώσετε, διανείμετε, εκτελέσετε, εμφανίσετε, πωλήσετε ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το Περιεχόμενο κατά́ την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια. Εάν αντιληφθείτε κακή χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου παρακαλούμε να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρεία, στην διεύθυνση: info@mikelcoffee.com.

  Με τους παρόντες Όρους Χρήσης αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ερευνά και να λαμβάνει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε που, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανόμενου χωρίς περιορισμό, του δικαιώματος να αναφέρει το περιεχόμενο τρίτου χρήστη, τη συμπεριφορά, ή τη δραστηριότητά του στις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές.

  Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες, εφαρμογές, πηγές, ή άλλες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους (οι «Υπηρεσίες Τρίτων»). Όταν χρησιμοποιείτε Υπηρεσία Τρίτου, συναλλάσσεστε με τον τρίτο και όχι με την Εταιρεία. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε Υπηρεσία Τρίτου και να μοιραστείτε πληροφορίες με αυτόν, η Υπηρεσία Τρίτου μπορεί να χρησιμοποιεί και να μοιράζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου των Υπηρεσιών του Τρίτου και των ρυθμίσεων απορρήτου σας σε τέτοια Υπηρεσία Τρίτου. Επιπρόσθετα, ο τρίτος που παρέχει την Υπηρεσία Τρίτου, μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα μέρη για να παρέχουν μέρη της εφαρμογής ή της υπηρεσίας σε εσάς, όπως τεχνολογία, υπηρεσίες ανάπτυξης ή πληρωμής. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν εγγυάται, είτε ρητώς είτε σιωπηρώς, για τις Υπηρεσίες του Τρίτου ή τους παρόχους τέτοιων Υπηρεσιών του Τρίτου (ενδεικτικώς για την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από την Υπηρεσία αυτού του Τρίτου ή τις πολιτικές απορρήτου αυτού). Ένταξη οποιασδήποτε Υπηρεσίας Τρίτου ή Συνδέσμου αυτού στην Ιστοσελίδα δε συνιστά αποδοχή ή έγκριση της Υπηρεσίας του Τρίτου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές οποιονδήποτε ιστοσελίδων, εκτός της Ιστοσελίδας, ακόμη κι αν η Ιστοσελίδα συνδέεται με την ιστοσελίδα τρίτου, κι ακόμα κι αν αυτή διαχειρίζεται Συνδεδεμένη Εταιρεία ή εταιρεία που συνδέεται διαφορετικά με την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη ούτε ευθύνεται απέναντί σας, για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή άλλα υλικά που φιλοξενούνται και παρέχονται από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εκτός της Ιστοσελίδας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Τρίτου, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις διαφημίσεις τρίτων που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους διαφημιστές της. Είστε αποκλειστικά́ υπεύθυνοι για τις συναλλαγές σας με τους άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας, παρόχους Υπηρεσιών Τρίτων ή οποιονδήποτε άλλων μερών με τους οποίους συναλλάσσεστε μέσω ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά́ δεν έχει την υποχρέωση, να αναμειχθεί σε αυτές τις διαφορές.

 3. Πολιτική Απορρήτου- Πολιτική Cookies

  Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται επίσης από́ την Πολιτική Απορρήτου, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ, και την Πολιτική Cookies που μπορείτε να δείτε εδώ.

 4. Περιορισμός Ευθύνης

  Η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει απέναντι υμών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε ζημία, άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της τυχόν αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος, που απορρέει από την χρήση της Ιστοσελίδας.

 5. Αρμοδιότητα

  Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μη λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Εσείς και η Εταιρεία συμφωνείτε ότι υπόκεισθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία θα επιλύουν οποιαδήποτε τυχόν διαφορά που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

To top