Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά
Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Η υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Από τους κόκκους του καφέ και το νερό, μέχρι το ποτήρι, που καταλήγει στα χέρια των πελατών μας, εγγυόμαστε για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών Mikel, σε κάθε στάδιο της παρασκευής. Στη Mikel, προκειμένου να διασφαλίσουμε σταθερή την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ακολουθούμε το πρότυπο σύστημα ISO 22000.
Ένα πρότυπο, το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις, για τις οποίες πρέπει να δεσμευτούν οι επιχειρήσεις, που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων, από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση.
Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της πιστοποίησης, πραγματοποιούμε ποιοτικούς ελέγχους με έκτακτες και τακτικές επιθεωρήσεις σε κάθε κατάστημα, ακολουθούμε τους κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων και υγιεινής και διεξάγουμε συνεχείς εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας.
Δέσμευσή μας, να τηρούμε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στους πελάτες μας και στις προσδοκίες τους.

To top