Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο https://www.mikelcoffee.com υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ Α.Ε. είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι Γεωργιάδου 34, ΤΚ 41 222. Λάρισα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 530024 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mikelcoffee.com. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Συντονιστή θεμάτων προστασίας δεδομένων (DPC) της ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ Α.Ε. στο τηλέφωνο 2146871200 ή Λ. Αθηνών 347, ΤΚ 12243 Αθήνα ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpc@mikelcoffee.com.

 2. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο www.mikelcoffee.com

  Ο ιστότοπος www.mikelcoffee.com αποτελεί τον δικτυακό τόπο της ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ Α.Ε. (στο εξής «Εταιρεία»). Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας.

 3. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

  Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 4. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

 5. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

  Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας: Μπορεί να τεθούν σε επεξεργασία και τυχόν δεδομένα σας που συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν ή έχετε ενημερωθεί από την Εταιρεία για την εγκατάσταση τους (π.χ. απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου μας), τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies εδώ.

 6. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

  Εν γένει, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών καθώς οι υπηρεσίες του ιστοτόπου μας δεν απευθύνονται σε αυτά. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει Δεδομένα παιδιού κάτω των 16 ετών, χωρίς να υφίσταται νομική βάση προς αυτό, θα προβούμε στην άμεση διαγραφή των δεδομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και για τους ανηλίκους τα όσα αναφέρονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος κειμένου ενημέρωσης.

 7. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

  Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων, από την Εταιρεία, υπηρεσιών, καθώς και για την εν γένει ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού ιστότοπου /www.mikelcoffee.comκαι ιδίως για α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και β) την εξασφάλιση της ασφάλειας πληροφοριών του ιστοτόπου. Επιπλέον, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 8. Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

  Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου γίνεται είτε στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη. Συγκεκριμένα: Α) Για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας (σκοπός «α») και την εξασφάλιση της ασφάλειας πληροφοριών του ιστοτόπου (σκοπός «β»), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας. Πιο συγκεκριμένα, με την επεξεργασία «α» επιδιώκεται η αύξηση της απήχησης του ιστοτόπου μας, και η επεξεργασία «β» επιδιώκει την εξασφάλιση των δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο της εταιρείας όσο και των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Β) Ως προς τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπό μας, η επεξεργασία που διενεργείται βασίζεται στη ρητή δική σας συγκατάθεση στην περίπτωση χρήσης cookies πέραν των τεχνικώς απαραίτητων για τη λειτουργία του ιστοτόπου με την επιλογή των ιχνηλατών που επιθυμείτε να σας εγκατασταθούν και την αντίστοιχη επιλογή εντολής (Αποδοχή όλων, Απόρριψη όλων, Ρυθμίσεις προτιμήσεων). Αναφορικά με την Πολιτική cookies του ιστοτόπου μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση τους, ενημερωθείτε εδώ.

 9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

  Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι κατά κανόνα το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπροσθέτως, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι:

  1) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως πάροχοι υπηρεσιών διαφήμισης/ διαχείρισης ισοτόπου, και λογαριασμών της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και πάροχοι λύσεων πληροφορικής. Τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έχουν πληροφορηθεί και δεσμευτεί εκ των προτέρων για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας, γνωρίζουν και ακολουθούν τις οδηγίες μας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία αυτών.

  2) Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικών ενεργειών στα πλαίσια διασφάλισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας.

 10. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

  Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:
  α) να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές μας,
  β) να τηρούν εχεμύθεια,
  γ) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  δ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
  ε) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.

 11. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

  Στο πλαίσιο χρήσης των εφαρμογών της Google LLC (σε περίπτωση που συναινέσετε στην εγκατάσταση ιχνηλατών στατιστικών) της διενεργείται διαβίβαση των δεδομένων σας στη βάση δεδομένων της εν λόγω εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται υπό την νομική βάση ότι υφίστανται τυποποιημένες ρήτρες προστασίας (Standard Contractual Clauses – SCCs)(άρθρο 46.2γ του ΓΚΠΔ).

 12. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

  Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και μόνο για όσο απαιτείται προς επίτευξη του σκοπού αυτής, εκτός αν υφίσταται αντίθετη έννομη υποχρέωση προς περαιτέρω τήρησή τους. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα security logs του server μας για σκοπούς τήρησης της ασφάλειας πληροφοριών (π.χ. IP), διαγράφονται εντός 30 ημερών. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 13. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

  Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Σημειώνεται ότι το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση, καθοδήγηση και ενημέρωση. Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν κρίνεται απαραίτητο βάσει των νέων αναγκών και τεχνολογικών εξελίξεων.

 14. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

  Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης).
  Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που αυτή χρησιμοποιείται ως νομική βάση της επεξεργασίας.
  Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης.
  Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία ή αν μέρος της επεξεργασίας δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής των δεδομένων σας.
  Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας, όταν αυτή τελείται στα πλαίσια επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.
  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων σας, για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, βασίζεται στην προηγούμενη, εκ μέρους σας, παροχή συγκατάθεσης προς την επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας με αποτέλεσμα η επεξεργασία να μην συνεχιστεί μελλοντικά.

 15. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

  Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 347, Αθήνα), είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpc@mikelcoffee.com με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ φορητότητας/ περιορισμού/ εναντίωσης».

 16. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

  Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 17. Δικαίωμα καταγγελίας

  Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr, τηλ. 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr).

 18. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

  Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Γίνεται χρήση «Cookies» στον ιστότοπό μας www.mikelcoffee.com , πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται.

 19. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

  Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η πρώτη ημερομηνία ανάρτησης ήταν στις 27/07/2022, και η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής ιστοτόπου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 05/04/2023.

To top