Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. («MIKEL») ως υπεύθυνος επεξεργασίας επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε πληροφορίες από και σχετικά με εσάς. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές μας σε σχέση με πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (η «Ιστοσελίδα»).

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Η Εταιρεία μας και οι πάροχοι υπηρεσιών συλλέγουν τις παρακάτω πληροφορίες από και σχετικά με εσάς. Πληροφορίες Δραστηριότητας. Όταν έχετε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα, μπορούμε να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις. Για παράδειγμα, προκειμένου να επιτραπεί η σύνδεση σας στην Ιστοσελίδα, οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή σας και το πρόγραμμα περιήγησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP, του τύπου του browser, καθώς και άλλης πληροφορίας σχετικά με το λογισμικό ή το υλικό του Η/Υ. Εάν έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από́ ένα κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή, μπορούμε να συλλέξουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί σε αυτήν τη συσκευή, τα δεδομένα γεωτοποθεσίας, ή άλλες πληροφορίες συναλλαγών για τη συγκεκριμένη συσκευή. Cookies και οι άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την πολιτική μας περί Cookies εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από και σχετικά με εσάς ώστε να παρέχουμε τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας σε σας, συμπεριλαμβανομένων: της μέτρησης και της βελτίωσης των ανωτέρω Υπηρεσιών Ιστοσελίδας, της βελτίωσης της εμπειρίας από τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας, με την παροχή́ περιεχομένου που θα βρείτε σχετικό και ενδιαφέρον, την παροχή υποστήριξης πελατών, της χορήγηση της δυνατότητας να σχολιάσετε το περιεχόμενο και για την απάντηση σε ερωτήσεις σας. Όταν οι πληροφορίες που συλλέγονται από ή σχετικά με εσάς δεν σας προσδιορίζουν ως ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό ή να το μοιραστούμε με τρίτους. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από και σχετικά με εσάς για τους παρακάτω πρόσθετους σκοπούς: −  Για να επιτρέπουμε στους παρόχους υπηρεσιών να μας βοηθήσουν στην παροχή και τη διαχείριση των Υπηρεσιών Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με ορισμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως είναι πάροχοι, εργολάβοι , ή χορηγοί, οι οποίοι μας βοηθούν να διαχειριστούμε ή να παρέχουμε τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας. Αυτοί οι παροχοι υπηρεσιών δεν χρησιμοποιούν τις Πληροφορίες παρα μόνο για να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εσάς και σε εμάς. −  Για να μοιρασθούμε με τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις μας. Συμφωνείτε και συναινείτε οτι η Εταιρεία μπορεί να μοιράζεται τις πληροφορίες σας με τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μετάδοση πληροφοριών σε άλλα κράτη περιλαμβανομένων και κρατών άλλων από αυτό στο οποίο βρίσκεστε, που πιθανά έχουν διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς για τα προσωπικά δεδομένα από ότι το κράτος στο οποίο βρίσκεστε και που μπορεί να είναι κράτη εκτός της ΕΟΧ. Μπορείτε να δείτε τις Συνδεδεμένες Εταιρείες εδώ ________ . Οι χρήστες που επισκέπτονται τις Υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Εταιρειών, θα πρέπει επίσης να εξετάζουν στις ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε μερικά σημεία από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. − Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της Εταιρείας και άλλων. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που η Εταιρεία μπορεί να κοινοποιήσει/αποκαλύψει τις πληροφορίες σου, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η Εταιρεία ενεργώντας καλόπιστα έχει την πεποίθηση ότι η όποια τέτοια αποκάλυψη/κοινοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να: (α) προστατέψει, εφαρμόσει, ή υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα, απόρρητο, ασφάλεια, ή ιδιοκτησία της Εταιρείας, των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή των εργαζομένων τους, πρακτόρων και εργολάβων (συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής των συμφωνιών μας και των όρων χρήσης μας) (β) προστατέψει την ασφάλεια και το απόρρητο και την ασφάλεια των χρηστών των Εταιρικών Υπηρεσιών / Υπηρεσιών Ιστοσελίδας ή του κοινού (γ) να προστατεύσει έναντι απάτης ή για λόγους διαχείρισης κινδύνου (δ) για να συνάδει με τον νόμο (ε) για να απαντάει σε αιτήματα από́ δημόσιες αρχές και (στ) για να συμπληρώσει μια συγχώνευση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων. Εάν η Εταιρεία πωλήσει όλα ή μέρος των δραστηριοτήτων της ή πωλήσει ή μεταβιβάσει τα περιουσιακά της στοιχεία ή με άλλο τρόπο συμμετάσχει σε συγχώνευση ή μεταβίβαση όλων ή σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει τις πληροφορίες σας στο μέρος ή στα μέρη τα οποία εμπλέκονται στη συναλλαγή ως μέρος της συναλλαγής αυτής.

 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει επαρκή μέτρα διοικητικά, τεχνικά, προσωπικού και φυσικά μέτρα ασφαλείας για να διαφυλάξει τις πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή της ενάντια σε απώλεια, κλοπή και μη εγκεκριμένη χρήση, κοινοποίηση ή τροποποίηση.

 5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

  Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, επανεξετάσετε, διορθώσετε, ενημερώσετε, καταστείλετε, ή αλλιώς περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, τις οποίες έχετε προηγουμένως παράσχει απευθείας σε εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εδώ info@mikelcc.gr . Στο αίτημά σας, παρακαλούμε να προσδιορίσετε σαφώς σε τι είδους πληροφορίες θα θέλατε να έχετε πρόσβαση, ποιές να αλλάξετε, ανανεώσετε ή αναστείλετε ή να εφαρμόσετε το δικαίωμα φορητότητας που σας δίνεται από τον νόμο. Θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν εκτός και αν από́ το νόμο μας επιβάλεται ή δικαιούμαστε να μην προβούμε στην αιτούμενη ενέργεια.

 6. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Ενημερώσεις για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλώ κοιτάξτε την Ημερομηνία Αναθεώρησης στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική́ Απορρήτου αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου για τις Υπηρεσίες Ιστοσελίδας. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου που διευρύνουν τα δικαιώματά μας να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την από μέρους σας συναίνεση για την μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων, εκτός και αν αυτό δεν είναι αναγκαίο σύμφωνα με το νόμο. Συνδεδεμένες Υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες Ιστοσελίδας μπορεί́ να είναι συνδεδεμένες επίσης με ιστοχώρους τους οποίους λειτουργούν τρίτα πρόσωπα και μπορεί́ να φέρουν διαφημίσεις ή παρέχουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς και κληρώσεις, ή εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί και διατηρούνται από αυτές τις εταιρείες. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου αυτων των εταιρειών και από τη στιγμή που θα βγείτε από́ την Ιστοσελίδα ή θα κάνετε click σε μια διαφήμιση, θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της άλλης υπηρεσίας. Διατήρηση δεδομένων. Θα τηρούμε τις πληροφορίες σας για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός κι αν μια μεγαλύτερη περίοδος διατήρησής τους απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Ευαίσθητες πληροφορίες. Σας ζητάμε να μην στείλετε και εσείς, μην αποκαλύψετε, οποιεσδήποτε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες (όπως αριθμό́ μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες που αφορούν σε φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, εγκληματικό υπόβαθρο ή συμμετοχή σε εργατική συντεχνία) στις ή μέσω των Εταιρικών Υπηρεσιών / Υπηρεσιών Ιστοσελίδας ή με άλλο τρόπο. Μπορειτε να λάβετε κα ́θε πειπλεόν πληρφόρηση για την νομοθεσία η οποία αφορά τα προσωπικά δεδομένα από την αρμόδια αρχή που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικων Δεδομένων.

 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλώ́ επικοινωνήστε μαζί́ μας μέσω email στο info@mikelcoffee.com .

To top