Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Pour Over Brew Chemex

Steep and percolate method: A manual coffee brewing technique, similar to filtered coffee, using the distinct glass carafe.

The extraction is done by soaking the ground coffee, which is in the paper filter, with hot water. This creates a clean and sweet taste.

  • With filter chemex .
To top