Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Thermos

Choose between two (Mikel Cup Thermos , Mikel Community Thermos) for the safe transport of drinks and maintaining their temperature.

Made of stainless steel and is easy to use and clean.

Does not present odors or leaks.

To top