Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Thermos

Choose between two (Mikel Cup Thermos , Mikel Community Thermos) for the safe transport of drinks and maintaining their temperature.

Made of stainless steel and is easy to use and clean.

Keeps drinks cold for up to 5 hours and hot for up to 11 hours. Does not present odors or leaks.

To top