Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Φίλτρα Αναζήτησης

Επαναφορά

Coffee retail

Espresso & Filter:

  • 100% Arabica (medium roast): balanced flavor with fruity aromas and an aftertaste of milk chocolate and nuts (espresso, filtered)

Greek coffee:

  • traditional

Full City:

  • 100% Arabica (dark roast): intense taste with an aftertaste of dark chocolate, roasted nuts

Become Home Barista

To top